Integratieve Kindertherapie 

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en effectieve vorm van begeleiding voor kinderen die om verschillende redenen problemen met zichzelf en/of de omgeving ervaren. Deze problemen kunnen het functioneren, het welzijn en de ontwikkeling van het kind soms behoorlijk in de weg zitten. Het kan lastig zijn voor het kind of het gezin om het probleem zelf op te lossen. Op dat moment kan integratieve kindertherapie uitkomst bieden.

Ik bied therapie en coaching aan kinderen (6 tot 14 jaar) en ouders.
Mocht je vragen hebben of vrijblijvend willen overleggen, neem dan contact op.
Ik reageer altijd zo spoedig mogelijk.

Met onder meer de onderstaande vragen en/of problemen kun je bij mij terecht:

Hulpvragen

 • Boosheid
 • Agressie en impulsief gedrag
 • Angsten
 • Neerslachtige gevoelens
 • Dwanggedachten en-handelingen
 • Gedragsproblemen
 • Last van gevolgen echtscheiding ouders
 • Zelfvertrouwen
 • Slaapproblemen
 • Sociaal- emotionele problemen
 • Ouder- kind relatieproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Faalangst
 • Slachtoffer pesten
 • Opvoedkundige vragen
 • Opvoedproblemen
 • Oudercoaching

Integratief

Integratieve kindertherapie is een kindgerichte en kortdurende vorm van therapie. De integratieve benadering stijgt boven alle therapeutische werkwijzen uit met een totaalbenadering. Gedrag, denken, familiesysteem, emoties en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden en met elkaar in verbinding staan. Omdat ieder kind uniek is, zet ik verschillende methodes en technieken in om aan te sluiten bij het kind.

Jouw kind staat centraal in de therapie. Hij of zij weet vaak zelf het beste wat er aan de hand is. Ook weet je kind bewust of onbewust wat voor hem of haar de oplossing is. Ik help kinderen zich bewust te worden van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor het probleem. Zowel coachings- (gerichte opdrachten) en therapeutische aspecten (hulp bij de innerlijke heling) worden hierbij ingezet.

Werkwijze

Ik bied vanuit mijn praktijk ‘Op Speelse Wijze’ Integratieve kindertherapie & coaching aan kinderen (6 tot 14 jaar) en/of hun ouders. Het traject begint met een intakegesprek, waarin ik samen met jullie de hulpvraag vaststel en kijk of een traject bij jullie situatie past. Jullie kind is hierbij niet aanwezig.

In minimaal 5 kindsessies bekijk ik de klacht, de wensen en de middelen waarover jullie kind beschikt om de klacht aan te pakken. Na 5 sessies evalueer ik samen met jullie. Afhankelijk van de mogelijkheden en de ontwikkeling die jullie kind heeft doorgemaakt, bepalen we of het traject

Ik bied vanuit mijn praktijk ‘Op Speelse Wijze’ Integratieve kindertherapie & coaching aan kinderen (4 tot 12 jaar) en/of hun ouders. Het traject begint met een intakegesprek, waarin ik samen met jullie de hulpvraag vaststel en kijk of een traject bij jullie situatie past. Jullie kind is hierbij niet aanwezig.

In minimaal 5 kindsessies bekijk ik de klacht, de wensen en de middelen waarover jullie kind beschikt om de klacht aan te pakken. Na 5 sessies evalueer ik samen met jullie. Afhankelijk van de mogelijkheden en de ontwikkeling die jullie kind heeft doorgemaakt, bepalen we of het traject

afgerond kan worden of dat er nog meer nodig is. Indien nodig stel ik een vervolgplan op. Dit plan geldt als richtlijn voor de inhoud van de vijf vervolgsessies. De kindsessies vinden plaats zonder de ouders.

De kindsessies zijn vertrouwelijk. Ik vertel jullie alleen waar jullie kind mij toestemming voor geeft.

3fasen

Kwaliteitswaarborg en privacy

Ik ben gediplomeerd  Integratief kindertherapeut, opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.

“Op Speelse Wijze” is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en voldoet aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die sinds januari 2017 geldt. Verder is “Op Speelse Wijze” aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Opleiding, bijscholing en intervisie zijn minimale vereisten die de Vit stelt aan haar leden om kwaliteit te kunnen waarborgen.

KVK NR: 68042132

https://www.scag.nl/media/291340/cliëntfolder-21-juli-21.pdf

privacy verklaring 2021

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.

Ik werk met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht is. De tekst hieronder geeft in grote lijnen weer wat de meldcode inhoudt.

‘Op Speelse Wijze’ heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag en hopelijk komen we samen tot een oplossing.  Komen we er niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris. Dit valt onder het klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hierover contact opnemen met de beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het RBCZ zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Even voorstellen, ik ben Laura Barink-van der Voet

evenvoorstellen

Ik help kinderen en ouders problemen bewust en helder te maken, zodat zij deze zelf kunnen oplossen!

In 2015 ben ik gestart met mijn praktijk voor Integratieve kindertherapie & coaching. Ik ben mijn loopbaan begonnen in de zakelijke dienstverlening, maar na een paar jaar heb ik het roer omgegooid. Ik heb de pabo afgerond en ik heb een aantal jaar gewerkt als leerkracht op een basisschool in Rotterdam. Ik vind het belangrijk om de specifieke talenten van kinderen naar boven te halen, om bij te dragen aan zelfvertrouwen en kracht. Ik merk dat kinderen tegen allerlei problemen aanlopen, waar ze hulp bij kunnen gebruiken. In de klas was er niet altijd voldoende tijd en ruimte om kinderen te helpen hun problemen op te lossen.

In mijn huidige werk als integratief kindertherapeut bied ik individuele begeleiding aan kinderen en/of ouders. Verder ben ik getrouwd met Vincent en ben ik moeder van onze zoons Noud, Mads en Jort.

Mijn begeleiding kenmerkt zich door:

 • Integratieve werkwijze, waarbij ik kijk naar het kind in zijn geheel
 • Systemische werkwijze, waarbij ik kijk naar de plek en plaats van ieder gezinslid
 • Focus op talenten en kwaliteiten
 • Grote betrokkenheid en zorgvuldigheid
 • Op maat traject voor ieder kind
 • Bijdragen aan meer bewustzijn, waardoor verandering mogelijk is
 • Focus, groei en ontwikkeling van talenten en kracht
 • Uitwerken diepere oorzaak van de klacht, waardoor heling van binnenuit plaatsvindt
 • Kortdurende, effectieve en oplossingsgerichte therapie & coaching
 • Niet de methode, niet de therapeut, maar het kind staat centraal!
NEEM CONTACT OP