Een aantal weken geleden besloot de regering om de scholen te sluiten. En opeens zit jij thuis met je kind. Nu ben jij niet alleen ouder, werk je thuis en ben je leerkracht. Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij ervoor dat de sfeer goed blijft in huis? In dit artikel geef ik je tips over hoe jij als ouder met deze nieuwe situatie om kan gaan.

  • Jouw kind spiegelt
  • Veiligheid & geborgenheid 
  • Emoties bespreken 
  • Hoe wil jij deze tijd herinneren?
  • Jouw kind spiegelt jouw gedrag

Belangrijk om te weten is dat je kind jouw gedrag nadoet. De huidige situatie is nieuw en onzeker. Dit zorgt in veel gezinnen voor onrust en roept veel vragen op, zonder dat er duidelijke antwoorden zijn. Je vaste routines vallen weg. Misschien lees je het nieuws wel de hele dag door. 

Als jij van deze situatie onrustig wordt, dan voelt je kind dit ook en heeft je kind ook reden om zich onrustig te voelen. Als jij snel boos of geïrriteerd bent, dan zal je kind dit gedrag ook overnemen. Natuurlijk hoef je niet te doen alsof er niets aan de hand is, want kinderen voelen dit feilloos aan. Het is belangrijk dat jij je in eerste instantie bewust bent van je eigen gedrag om vervolgens te kiezen wat je met je kind wil delen. Praat op een neutrale manier met je kind over wat er gebeurt in de wereld en hoe jij je daarbij voelt. 

  • Toon geborgenheid en betrokkenheid

Wat helpt, is dat je zelf hoopvol bent en er het beste van wil maken. En dit dan ook uitstraalt en hier woorden aan geeft. Je wilt immers dat jij en je kind deze tijd zo goed en fijn mogelijk doorkomen. Wees warm, gebruik bemoedigende woorden en toon je betrokkenheid naar je kind. Je kind ziet dit, voelt dit en dat geeft een veilig gevoel. Ook helpt het voor je kind om zijn/haar eigen warmte en betrokkenheid te voelen en te tonen naar anderen om zich heen. 

  • Praat met je kind over zijn/ haar emoties

Ondanks dat jij verbaal en non-verbaal de reactie van je kind ziet op de situatie, kun jij als ouder niet altijd weten hoe je kind zich voelt. Misschien heeft je kind toch onbewust bepaalde gedachten en emoties die ervoor zorgen dat je kind zich angstig, boos of onrustig voelt. Het is belangrijk om de gevoelens van je kind te erkennen. Om vervolgens te troosten en de realiteit te schetsen. 

Bijvoorbeeld: 

‘Ik snap dat je bang bent’

‘Ik kan me helemaal voorstellen dat jij je onrustig voelt’

Daarna biedt je troost aan je kind.

Bijvoorbeeld:

‘En ik zie dat je er verdrietig van wordt’ 

‘Ik wil je graag een knuffel geven’, wil jij dat ook?’

En dan schets je de realiteit van de situatie.

Bijvoorbeeld:

‘Aan de coronacrisis kunnen we niks veranderen, wel kunnen we kijken wat jij nodig hebt om je goed te voelen’ 

Het is belangrijk om de erkenning van het gevoel en het troost bieden te blijven herhalen naar je kind. De realiteit van de situatie zeg je maar een keer. Kinderen weten heus wel dat daar niks aan te veranderen valt.

Verder is luisteren en nieuwsgierig zijn naar je kind belangrijk. Welke behoefte is er? Wil je kind misschien even praten over wat er aan de hand is? Misschien is een luisterend oor voldoende. Of heeft je kind juist behoefte aan leuke afleiding? Belangrijk is om het kind zijn of haar eigen oplossing te laten bedenken. Dit omdat hij of zij gewoonweg het beste weet wat de oplossing is! Je kind is immers de expert! Bovendien spreek je het zelfvertrouwen van jouw kind aan. 

Bijvoorbeeld:

‘Wat heb jij nu nodig van jezelf en van mij?’

‘Jij hebt vast zelf hele goede ideeën over wat je nu fijn vindt, of waar je behoefte aan hebt’ 

‘Ik heb er alle vertrouwen in dat jij precies weet wat nodig is om te doen, zodat jij je weer beter voelt’ 

Misschien heeft je kind gewoon behoefte aan sociale contacten en kan het helpen om een vriendje te bellen. Maar het kan ook zijn dat er gedachten en gevoelens zijn waar je kind last van heeft. Probeer samen te achterhalen welke dit zijn. 

Bijvoorbeeld:

 ‘Nu kan ik nooit meer spelen met mijn vriendje’  

De gedachte van je kind buig je om naar een gedachte die hoop biedt. 

‘Ik snap helemaal dat je dit denkt, maar het is een vergissing, je kan nu niet met een vriendje spelen, maar in de toekomst wel weer’

Zo ja, dan kan je samen met je kind gaan onderzoeken wat je kind nodig heeft van zichzelf en misschien van jou om met het onderliggende gevoel om te gaan.  Heel belangrijk is dat jij je kind serieus neemt in de oplossingen en ideeën die je kind heeft! Ga dus niet zeggen als ouder dat iets niet kan (dit is indirect een afwijzing en nodigt niet uit om gevoelens te delen). Maar zeg; ‘wat een goed idee zeg, je hebt er vast nog meer, wil je ze vertellen?, dan kijken we samen wat we kunnen doen.’ Door nieuwsgierige vragen te stellen aan je kind krijg je als ouder meer helder waar je kind last van heeft en kun je samen naar een oplossing zoeken. Belangrijk hierbij is dat jij je eigen mening en ideeën zo veel mogelijk achter wege laat en niet invult. 

Bijvoorbeeld:

‘Ah dus klopt het dat je eigenlijk het contact met je vriendjes mist? en jij je hierdoor … voelt?’. ‘Ik kan me dat helemaal voorstellen, dat is ook een naar gevoel en dan doe je boos, maar je voelt je eigenlijk verdrietig.’

‘Jij hebt vast zelf hele goede ideeën om toch contact te hebben met vriendjes’

 ‘Ik heb daar ook wel ideeën bij, wil je ze horen?’

Bovenstaande voorbeelden geven kinderen hoop en vertrouwen en helpt hen grip te krijgen op de situatie.  

  • Hoe wil jij deze tijd herinneren?

Niet iedere dag zal goed gaan, maar in iedere dag zit wel iets positiefs! Benoem vooral de positieve dingen die je ziet bij je kind. Dat kan soms iets heel kleins zijn, maar alles wat je aandacht geeft wordt versterkt! Denk eens na over wat je ziet bij je kind en benoem dit. Bijvoorbeeld als je kind iets creatiefs maakt of 10 minuten achter elkaar geconcentreerd aan zijn schoolwerk zit, of zijn gevoelens benoemt maak hier contact over! Zeg bijvoorbeeld; ‘Ik zie dat je al 10 minuten geconcentreerd aan het werk bent, wist jij wel dat jij je zo goed kan concentreren op je schoolwerk?’.

Jij mag ook je gevoelens hebben als ouder. Praat hierover met anderen om je heen en denk na over de behoeftes die jij hebt om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Realiseer je; misschien komt er wel nooit meer een tijd waar jij je kind zoveel ziet, meemaakt en tijd hebt voor elkaar. Hoe wil jij deze tijd herinneren? Wanneer jij als ouder je bewust bent van jouw wensen, dan kun jij hier ook naar handelen en een voorbeeld zijn voor je kind. Maak als ouder samen met je kind waardevolle herinneringen van deze tijd! En kijk dan naar de mogelijkheden om deze vorm te geven.  

Heel veel succes ermee!

Laura Barink van der Voet – Integratief kindertherapeut 

Ik kan me voorstellen dat je wel wat extra hulp kunt gebruiken! Ik bied momenteel: ‘online coaching’ voor jou als ouder of voor je kind. Voor de eerste sessie bied ik momenteel een korting aan. Je betaalt i.p.v. € 87,50 voor een sessie, nu € 62,50! Neem gerust contact op voor meer informatie.

laura@opspeelsewijze.nl

06 – 55688610